özel güvenlik Geçici iş ilişkisi

özel güvenlik Geçici iş ilişkisi

ozel guvenlik Geçici iş ilişkisi Madde 7 - (Değişik: 6/5/2016-6715/1 md.) Geçici iş teması, kalifiye istihdam bürosu vasıtasıyla veyahut holding bünyesi içerisinde ya da aynısı şirketler topluluğuna bağlı farklı bir iş yerinde...

Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası

Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası

Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası Madde 21- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/548 md.) Özel hukuk tüzel insanları ve Özel güvenlik firmaları, istihdam ettikleri Özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verecekleri zararların tazmini emeliyle Özel güvenlik malî mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî mesuliyet sigortasına ait asal ve...

özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik yetkileri

özel güvenlik yetkileri   Madde 7- özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır: a) Savunma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray...

5188 sayılı kanun

5188 sayılı kanun

5188 sayılı kanun Madde 1- Bu Kanunun emeli, kamu güvenliğini bitirici mahiyetteki özelgüvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ait asal ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yasa, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti adına getirecek şahıs ve...

Sayfa 1 ile 2 arası. 12

Kaçırmayın